PRIVACYBELEID


1.    LEX Trainings, gevestigd te Esdoornstraat 13 in Gouda, verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover die nodig zijn voor het verantwoord en volgens regelgeving uitvoeren van zijn services. LEX Trainings respecteert de privacy van zijn klanten en houdt zich aan de regels die de AVG stelt.

2.    LEX Trainings verwerkt de persoonsgegevens ontvangen bij de aanvraag van informatie of als de klanten op andere wijze contact opnemen. LEX Trainings verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens: naam en overige contactgegevens van de klanten, feedback over zijn services en overige informatie die aan LEX Trainings zijn verstrekt.

3.    LEX Trainings gebruikt de persoonsgegevens van de klanten voor de volgende doeleinden:
•                de registratie en administratieve afhandeling van feedback over zijn services;
•                verstrekking aan de klanten van de juiste door ze gevraagde informatie;
•                om de klanten de door ze gevraagde inlichtingen te verstrekken en op de vragen van de klanten te reageren; en
•                om te voldoen aan op LEX Trainings rustende wet- en regelgeving.

4.    LEX Trainings zal de gegevens van zijn klanten niet aan andere derden verstrekken, tenzij ze daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan LEX Trainings of indien LEX Trainings daartoe wettelijk verplicht is.

5.    LEX Trainings maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van haar website te verbeteren. De Facebook-cookie en de Google-Analytics cookie zijn gebruikt voor marketing doeleinde.

6.    De persoonsgegevens van de klanten zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. LEX Trainings bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. LEX Trainings mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

7.    De klanten van LEX Trainings hebben het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In geval van een verzoek tot verwijdering zal LEX Trainings de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

8.    LEX Trainings kan dit privacybeleid wijzigen. Dit privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 19 mei 2021.